اخبار ویژه
نقد-زغال
نگاهی به فيلم «زغال»/ ميراث كيارستمی 6 آذر 1398
نگاهی به فيلم «زغال»/ ميراث كيارستمی

نگاهی به فيلم «زغال»/ ميراث كيارستمی

حالا مستندسازي يك جهان تا جايي پيش مي‌رود كه پايان آن هم با اين تضاد ميان كنش غيرمذهبي و باور مذهبي گره‌ مي‌خورد. براي مخاطب ايراني اين پادافره پاياني جز پيچيدگي نيست؛ هر چند كنش نهايي غيرت براي غلبه بر مشكلاتش نيز امر پيچيده‌اي نيست؛ گويي ما مي‌دانيم در اين سرزمين غبار و سرما، قهرماني چون غيرت، در فضاي روستايي- با تمام سادگي در روابط انساني- دست به چه عملي مي‌زند.