پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نمایش « نمایش بیرون پشت در»
گزارش تصویری/نمایش « نمایش بیرون پشت در» کارگردان: مریم عبدلی 24 مهر 1393
گزارش تصویری/نمایش « نمایش بیرون پشت در» کارگردان: مریم عبدلی

گزارش تصویری/نمایش « نمایش بیرون پشت در» کارگردان: مریم عبدلی

-