جمعه , ۱ تیر, ۱۴۰۳
هیات ملی نقد آمریکا
هیات ملی نقد آمریکا انتخاب کرد/ «ایرلندی» بهترین فیلم سال شد 13 آذر 1398
هیات ملی نقد آمریکا انتخاب کرد/ «ایرلندی» بهترین فیلم سال شد

هیات ملی نقد آمریکا انتخاب کرد/ «ایرلندی» بهترین فیلم سال شد

«هیات ملی نقد» آمریکا شب پیش برترین‌های سال ۲۰۱۹ را انتخاب و «ایرلندی» را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد.