اخبار ویژه
کاربن
کاربن بر روی صحنه می رود/ قصه حذف پدر خانواده 10 اردیبهشت 1398
کاربن بر روی صحنه می رود/ قصه حذف پدر خانواده

کاربن بر روی صحنه می رود/ قصه حذف پدر خانواده

نمایش «کاربن» به کارگردانی و نویسندگی عرفان غفوری صنعتی در بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا می‌شود.