اخبار ویژه
کارگروه-مد
قوانین جدید برای لباس بازیگران تئاتر/ کارگروه مد وارد عمل شد 16 تیر 1399
قوانین جدید برای لباس بازیگران تئاتر/ کارگروه مد وارد عمل شد

قوانین جدید برای لباس بازیگران تئاتر/ کارگروه مد وارد عمل شد

طبق این توافق‌نامه هنرمندان تئاتر برای روی صحنه رفتن بدون ضابطه لباس نخواهند پوشید و البسه آنها براساس قوانین کارگروه مد و لباس تهیه و تولید می‌شود.