اخبار ویژه
گزارش-تصویری-نمایش-آیزنهاور-457
گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی 22 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی

گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی

گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی