سه شنبه , ۱ خرداد, ۱۴۰۳
یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند
معرفی برگزیدگان جشن سینمای مستند 31 مرداد 1398
معرفی برگزیدگان جشن سینمای مستند

معرفی برگزیدگان جشن سینمای مستند

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران برگزار شد.‌

اعلام نامزدهای دریافت جوایز یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند 28 مرداد 1398
اعلام نامزدهای دریافت جوایز یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند

اعلام نامزدهای دریافت جوایز یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند

نامزدهای دریافت جوایز یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران معرفی شدند.