بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ایران که دبیری نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی را بر عهده داشت با حکم حمیده بانوعنقا رئیس هیئت مدیره‌ی موسسه ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی و رئیس شورای سیاست گذاری دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به عنوان دبیر این رخداد فرهنگی هنری منصوب شد.

پایگاه خبری تئاتر: متن حکم انتصاب بهزاد صدیقی به این شرح است:
به نام خداوند قلم و زیبایی
هنرمند گرامی
جناب آقای بهزاد صدیقی
با توجه به تجربه ی گرانسنگ جناب عالی در دبیری نخستین دوره ی جشنوارهی تئاتر اکبر رادی و نظر به تجربیات ارزش مندتان در حوزه ی مدیریت فرهنگی هنری و دبیری جشنهای تئاتری و هم چنین تلاش های بی دریغ تان برای اعتلای تئاتر و نمایش نامه نویسی، بدین وسیله آن جناب را به عنوان دبیر دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی می کنم. بدون ‌تردید حضور ارزش مندتان در این رویداد ملی فرهنگی تأثیرگذار و افتخارآفرین خواهدبود.
با قدردانی از کوشش های بی شائبه و همیشگی جناب عالی در بنیاد اکبر رادی و نیز سپاس برای پذیرش این مسئولیت خطیر، موفقیت جناب عالی را در هرچه باشکوه تر برگزارکردن این دوره ی جشنواره آرزومندم و از خداوند یکتا برای آن جناب سرافرازی پیوسته خواهانم.
حمیده بانو عنقا
رئیس هیئت مدیره‌ی موسسه ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی
و رئیس شورای سیاست گذاری دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی
دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی با همکاری ادارکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری نهادهایی هم چون شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، خانه تئاتر، خانه هنرمندان ایران، منطقه فرهنگی هنری شش و فرهنگسرای سرو، مرکز هنرهای نمایشی رادیو (رادیو نمایش) از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار می شود.