معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر نوشت: جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، بازآفرينی روزگاری است که مردمانِ نفت و نخل و کارون، به نرخ جان، در تقويم آزادی و کارنامه‌ی شرف، نگاشته شدند.

پایگاه خبری تئاتر: متن پیام سیدمجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جشنواره بیست و دوم به شرح زیر است: «تئاتر، رونوشتی است از روزگاری که در آن اتفاق می‌افتد. رونوشتی به دستخط هنر که به زيبايی امروز و زايايی فردا می‌انديشد. «جنگ» يکی از اين رونوشت‌هاست که گرچه اکنون «ماضی نقلی» اما هيچ از تدارکِ «مضارع  امروز» و تعالیِ «مستقبلِ فردا» کم نگذاشته است. آموزه‌ای مغتنم است «جنگ» و خوشا تئاتر که خردمندانه از آن پرچمی به رنگ «صلح» برساخته است و به روايت سروهايی سرگرم است که از خاکِ خويش کوتاه نيامدند و به اعجاز ايثار، حيثيت مرگ را به بازی گرفتند. جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، بازآفرينی روزگاری است که مردمانِ نفت و نخل و کارون، به نرخ جان، در تقويم آزادی و کارنامه‌ی شرف، نگاشته شدند و به غيرت نگذاشتند زخمِ غربت بر نقشه‌ی ايران بنشيند و به سخاوتمندی از «تن» گذشتند تا «وطن» باقی بماند. تئاتر به فروتنی و مسئوليت، در ساحل کارون، صحنه برافراخته است تا از مأذنه‌ی هنر، به شهيدانی سلام کند که به اهورای ايمان خويش، خيال خام اهريمن را عقيم گذاشتند و سپاس بلند خويش را به درگاه مردمی که نجيبانه در خاکريزهای نبرد ديروز و خاکريزهای مقاومت امروز جنگيده‌اند و خم به ابرو نياورده‌اند ارزانی دارد. آرزو می‌کنم در آيينه‌ی هنر نمايش، مفاخر و مصائب اين سرزمين چنان به تماشا گذاشته شود که آبادان، آباد و خرمشهر، خرم شود. ايدون بايد!» بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در بخش‌های مسابقه نمایش‌های صحنه، مسابقه نمایش‎های کوتاه، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و نمایش‌های محیطی و میدانی و همچنین کارگاه‌های آموزشی و جلسات نقد و بررسی از ۱۵ تا ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در منطقه آزاد اروند به دبیری حمیدرضا آذرنگ در حال برگزاری است.