معاون سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی(اینفلوئنسرها)مشمول پرداخت مالیات هستند، گفت: هنرمندان نیز فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد، معاف از مالیات هستند.

پایگاه خبری تئاتر: محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره اینکه چرا سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از اقدامات درآمدزای اینفلوئنسرها اقدامی انجام نمی دهد، گفت: برای بحث شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالین فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت می کنند حتما مشمول مالیات می شوند. وی افزود: در یکی دو سال گذشته نیز برنامه ای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی را هم مطالبه مالیات کردیم که بخش زیادی از این ها نیز به نتیجه رسیده است. مسیحی ادامه داد: بیشتر این افراد پرونده مالیاتی و کد مالیاتی دارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به کاهش درآمدهای نفتی با انسجام بیشتری به مالیات فعالان فضای مجازی ورود خواهید داشت؟ تاکید کرد: با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیت مردم در شبکه های اجتماعی که منجر به درآمدزایی بالای چهره های شناخته شده در شبکه های اجتماعی شده است، حتما برنامه ریزی لازم را برای این بخش خواهیم داشت.

فعالیت هنرمندان فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد، معاف از مالیات است

همچنین یکی دیگر از مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: درآمد هنرمندان و سلبریتی ها بر اساس بند لام ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ناشی از مجوز فعالیت وزارت فرهنگ و یا صدا وسیما (به صورت نیابتی) معاف از مالیات است، البته مشروط به اینکه اسناد و مدارک را ارائه کنند. وی افزود: اما اگر سلبریتی ها فراتر از این مجوزی که دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را کنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی مالیات مربوطه را اخذ می کند، حال این تبلیغ چه در اینستاگرام باشد چه هر محیط دیگری.