معاون هنری وزارت ارشاد درباره برکناری رئیس مجموعه تئاتر شهر با اشاره به اینکه از این موضوع بی‌خبر بوده و ساعت 9 صبح از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی در جریان قرار گرفته است، تأکید کرد: آنقدر هوش سیاسی دارم که در این زمان مدیر برکنار نکنم

خبرگزاری مهر: معاون هنری وزیر ارشاد درباره برکناری سیدصادق موسوی از ریاست مجموعه تئاتر شهر گفت: در سفر بودم و وقتی ساعت 9 صبح از سفر برگشتم یک ساعت بعد از آن آقای قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی با بنده تماس گرفت و گفت با توجه به برنامه‌ ریزی‌هایی که آقای سیدصادق موسوی دارند فرصت کافی را برای حضور در تئاتر ندارند و از توافق دوطرفه خود با موسوی خبر داد. من از آقای آشنا پرسیدم چه کسی را جایگزین می‌کنید که گفته شد آقای اتابک نادری.

شاه‌آبادی یادآور شد: اگر دلیلی وجود نداشته باشد برای جابجایی مدیران از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی اصرار نمی‌کنم و وقتی دیدم که توافق هر دو بر این جابجایی است مخالفتی نکردم. من نه پیشنهاددهنده برکناری و نه در جریان این جابجایی بودم. دوستان با هم صحبت کرده بودند و از اجازه خواستند که من هم دلیل ندیدم اجازه ندهم. تغییر آقای سیدصادق موسوی موافقتی بود. من پیش از این نیز به آقای آشنا گفته بودم با وجود صمیمیتی که بین من و آقای موسوی وجود دارد در هر تصمیمی که درباره مدیران زیر مجموعه خود می‌گیرد مختار است.

معاون وزیر ارشاد دولت دهم با اشاره به روزهای پایانی فعالیت دولت دهم تأکید کرد: آنقدر هوش سیاسی دارم که در این زمان مدیری را برکنار نکنم. من نه از مصاحبه‌های رسانه‌ای آقای سیدصادق موسوی و نه از فعالیت‌های انتخاباتی ایشان خبر داشتم. برکناری ایشان درخواست آقای قادر آشنا بود و دلیلی برای مخالفت با آن نداشتم. حالا که در فضای رسانه‌ای همه چیز به هم چسبیده می‌شود جریان به شکل دیگری نشان داده می‌شود. اساسا در فضای هنری کارهای سیاسی و سیاسی سازی را نمی‌پذیرم.

وی یادآور شد: کم حاشیه‌سازترین معاونت وزارتخانه را اداره کردیم که اگر جریانی که برای انجمن خوشنویسان ایران پیش آمد کنترل و رفع نمی‌شد ده‌ها برابر بیشتر از خانه سینما حاشیه ایجاد می‌کرد. کسانی که به سلیقه من آشنا هستند می‌دانند که رفتارهای حاشیه‌ساز از نگاه من دور است.

 

  • نویسنده :
  • منبع :