جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی «خندستان» به همت تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری اصفهان، سومین دوره خود را در تابستان و پاییز 1400 برگزار می‌کند.

پایگاه خبری تئاتر: جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی «خندستان» به همت تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری اصفهان، سومین دوره خود را در تابستان و پاییز 1400 برگزار می‌کند.

 «خندستان» در دو بخش اصلی و جنبی به دریافت آثار شرکت کنندگان می‌پردازد. در بخش اصلی که ویژه نمایشنامه نویسی است، شرکت کنندگان آثار خود را در دو حوزه نمایشنامه نویسی کمدی «تألیفی» و نمایشنامه نویسی کمدی «اقتباسی» در معرض داوری قرار می‌دهند. در بخش جنبی نیز که ویژه پژوهش است، اولین جایزه سراسری متون پژوهشی کمدی (مقاله، جستار، تجربه نگاری) و اولین جایزه سراسری مطالعه چهره شاخص کمدی (یادبود زنده یاد مهدی ممیزان) برگزار می‌شود.

سایت جشنواره ی سراسری خندستان به روز شد و آماده ی دریافت آثار هنرمندان میباشد :

 بخش اصلی :
سومین جایزه ی سراسری نمایشنامه نویسی کمدی ( الف : تالیفی ، ب: اقتباسی)

جوایز نقدی نفرات برگزیده:
 تالیفی :
رتبه ی اول : ۱۵ میلیون تومان
رتبه ی دوم : ۱۲ میلیون تومان
رتبه ی سوم : ۹ میلیون تومان
تقدیر از حداکثر ۳ اثر : هر اثر ۳ میلیون تومان

 اقتباسی:
رتبه ی اول : ۱۴ میلیون تومان
رتبه ی دوم : ۱۱ میلیون تومان
رتبه ی سوم: ۸ میلیون تومان
تقدیر از حداکثر ۳ اثر : هر اثر ۳ میلیون تومان

 بخش جنبی :
جایزه ی سراسری پژوهش نمایش های کمدی

 الف: مقاله، جستار ،تجربه نگاری

 ب: مطالعه ی چهره ی شاخص کمدی(مهدی ممیزان)

 جوایز نقدی نفرات برگزیده:

الف : تقدیر از ۵ اثر بدون اولویت انتخاب به مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر اثر
ب : تقدیر از ۳ اثر بدون اولویت انتخاب به مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر اثر

 آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰( این زمان تمدید نمیشود )

 ارسال آثار و دریافت آئین نامه ی فراخوان از طریق سایت :

www.khandestan-isf.ir

کسب اطلاعات بیشتر:
Instagram.com/tallar_honar_official
Instagram.com/khandestan_isf

تالار هنر( دفتر تخصصی هنرهای نمایشی)/سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان /حوزه ی هنری استان اصفهان

  • نویسنده :
  • منبع :