رضا پورحسین در گفت‌وگو با اکبر نبوی با مقایسه دو رویکرد مدیران صداوسیما گفت:این برنامه‌های نوروز امسال برنامه‌هایی بود که سال‌های قبل اجرا می‌شد و می‌گفتند اینها برای جامعه مضر هستند و بعد سطح پایین‌تر از آن دوباره برگشت. خب این یک ارتجاع است. برگشتن به یک قالبی که نفی‌اش می‌کردیم.