اخبار ویژه
گزارش تصویری | صفحه 5
گزارش تصویری نمایش «خرده جنایت های زن و شوهری» کارگردان: محمدرضا ستاری یکشنبه 28 تیر 1394 18:18
گزارش تصویری نمایش «خرده جنایت های زن و شوهری» کارگردان: محمدرضا ستاری

گزارش تصویری نمایش «خرده جنایت های زن و شوهری» کارگردان: محمدرضا ستاری

-

گزارش تصویری نمایش «اسم» کارگردان: لیلی رشیدی سه شنبه 23 تیر 1394 19:04
گزارش تصویری نمایش «اسم» کارگردان: لیلی رشیدی

گزارش تصویری نمایش «اسم» کارگردان: لیلی رشیدی

-

گزارش تصویری نمایش «فصل شکار بادبادک‌ها» کارگردان: جلال تهرانی سه شنبه 23 تیر 1394 17:16
گزارش تصویری نمایش «فصل شکار بادبادک‌ها» کارگردان: جلال تهرانی

گزارش تصویری نمایش «فصل شکار بادبادک‌ها» کارگردان: جلال تهرانی

-

گزارش تصویری نمایش «یه دورهمى ساده با سیمین» کارگردان: مهشید بدرنیا دوشنبه 15 تیر 1394 12:41
گزارش تصویری نمایش «یه دورهمى ساده با سیمین» کارگردان: مهشید بدرنیا

گزارش تصویری نمایش «یه دورهمى ساده با سیمین» کارگردان: مهشید بدرنیا

-

گزارش تصویری نمایش «فهرست» کارگردان: رضا ثروتی دوشنبه 15 تیر 1394 11:51
گزارش تصویری نمایش «فهرست» کارگردان: رضا ثروتی

گزارش تصویری نمایش «فهرست» کارگردان: رضا ثروتی

-

گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی دوشنبه 8 تیر 1394 18:42
گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی

گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی

-

گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎ جمعه 5 تیر 1394 16:18
گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎

گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎

-

گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی پنجشنبه 4 تیر 1394 19:52
گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی

گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی

-

کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری شنبه 30 خرداد 1394 13:18
کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

-

گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان سه شنبه 26 خرداد 1394 18:58
گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان

گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان

-

گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته دوشنبه 25 خرداد 1394 19:06
گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته

گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته

-

گزارش تصویری نمایش «مثل ماه برای آسمان» کارگردان: کورش زارعی دوشنبه 11 خرداد 1394 12:44
گزارش تصویری نمایش «مثل ماه برای آسمان» کارگردان: کورش زارعی

گزارش تصویری نمایش «مثل ماه برای آسمان» کارگردان: کورش زارعی

-

گزارش تصویری نمایش «قایق کاغذی» کارگردان: زهرا مریدی‎ شنبه 9 خرداد 1394 11:54
گزارش تصویری نمایش «قایق کاغذی» کارگردان: زهرا مریدی‎

گزارش تصویری نمایش «قایق کاغذی» کارگردان: زهرا مریدی‎

-

گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎ پنجشنبه 7 خرداد 1394 12:48
گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎

گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی چهارشنبه 6 خرداد 1394 14:18
گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی

گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی

-

گزارش تصویری نمایش «خانه آقای کرمی» کارگردان: امیراخوین یکشنبه 3 خرداد 1394 23:53
گزارش تصویری نمایش «خانه آقای کرمی» کارگردان: امیراخوین

گزارش تصویری نمایش «خانه آقای کرمی» کارگردان: امیراخوین

-

گزارش تصویری نمایش «هاکلبری فین» کارگردان: احسان مجیدی‎ شنبه 2 خرداد 1394 23:28
گزارش تصویری نمایش «هاکلبری فین» کارگردان: احسان مجیدی‎

گزارش تصویری نمایش «هاکلبری فین» کارگردان: احسان مجیدی‎

-

گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید شنبه 2 خرداد 1394 17:36
گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید

گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید

-

گزارش تصویری نمایش «روز والنتاین» کارگردان: منیژه محامدی شنبه 2 خرداد 1394 00:39
گزارش تصویری نمایش «روز والنتاین» کارگردان: منیژه محامدی

گزارش تصویری نمایش «روز والنتاین» کارگردان: منیژه محامدی

-

گزارش تصویری / کرج  «رویداد فراموش شدگان» کارگردان: سعیده خوش نژاد جمعه 1 خرداد 1394 11:40
گزارش تصویری / کرج «رویداد فراموش شدگان» کارگردان: سعیده خوش نژاد

گزارش تصویری / کرج «رویداد فراموش شدگان» کارگردان: سعیده خوش نژاد

-