اخبار ویژه
گزارش تصویری | صفحه 4
گزارش تصویری نمایش «یکشنبه» کارگردان: امید دوستی یکشنبه 22 شهریور 1394 17:21
گزارش تصویری نمایش «یکشنبه» کارگردان: امید دوستی

گزارش تصویری نمایش «یکشنبه» کارگردان: امید دوستی

-

گزارش تصویری نمایش «هیپوفیز» کارگردان: کوروش نریمانی دوشنبه 16 شهریور 1394 18:44
گزارش تصویری نمایش «هیپوفیز» کارگردان: کوروش نریمانی

گزارش تصویری نمایش «هیپوفیز» کارگردان: کوروش نریمانی

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «بی مرگی» کارگردان:سیاوش توده فلاح دوشنبه 16 شهریور 1394 12:45
گزارش تصویری / کرج / نمایش «بی مرگی» کارگردان:سیاوش توده فلاح

گزارش تصویری / کرج / نمایش «بی مرگی» کارگردان:سیاوش توده فلاح

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «نوک مگسک زیر دشمن» کارگردان:مهدی رحیمی دوشنبه 16 شهریور 1394 02:38
گزارش تصویری / کرج / نمایش «نوک مگسک زیر دشمن» کارگردان:مهدی رحیمی

گزارش تصویری / کرج / نمایش «نوک مگسک زیر دشمن» کارگردان:مهدی رحیمی

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «ترجیح می دهم که نه» کارگردان: حمید یونسی/ عباس دیرمینا دوشنبه 16 شهریور 1394 02:12
گزارش تصویری / کرج / نمایش «ترجیح می دهم که نه» کارگردان: حمید یونسی/ عباس دیرمینا

گزارش تصویری / کرج / نمایش «ترجیح می دهم که نه» کارگردان: حمید یونسی/ عباس دیرمینا

-

گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی یکشنبه 15 شهریور 1394 17:34
گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی

گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «یک زندگی بهتر» کارگردان: سیدمحمد رضا مرتضوی یکشنبه 15 شهریور 1394 01:47
گزارش تصویری / کرج / نمایش «یک زندگی بهتر» کارگردان: سیدمحمد رضا مرتضوی

گزارش تصویری / کرج / نمایش «یک زندگی بهتر» کارگردان: سیدمحمد رضا مرتضوی

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «من در دوزخ نوشتم» کارگردان: صابر روشن شنبه 14 شهریور 1394 23:58
گزارش تصویری / کرج / نمایش «من در دوزخ نوشتم» کارگردان: صابر روشن

گزارش تصویری / کرج / نمایش «من در دوزخ نوشتم» کارگردان: صابر روشن

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «تکرار» کارگردان: سمیه پسندیده خواه شنبه 14 شهریور 1394 23:38
گزارش تصویری / کرج / نمایش «تکرار» کارگردان: سمیه پسندیده خواه

گزارش تصویری / کرج / نمایش «تکرار» کارگردان: سمیه پسندیده خواه

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «کرگدن» کارگردان: محمدعسگری چهارشنبه 11 شهریور 1394 16:21
گزارش تصویری / کرج / نمایش «کرگدن» کارگردان: محمدعسگری

گزارش تصویری / کرج / نمایش «کرگدن» کارگردان: محمدعسگری

-

گزارش تصویری نمایش «دایی وانیا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎ چهارشنبه 11 شهریور 1394 11:54
گزارش تصویری نمایش «دایی وانیا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎

گزارش تصویری نمایش «دایی وانیا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎

-

گزارش تصویری نمایش «خانه برنارد آلبا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎ یکشنبه 8 شهریور 1394 23:26
گزارش تصویری نمایش «خانه برنارد آلبا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎

گزارش تصویری نمایش «خانه برنارد آلبا» کارگردان: میکاییل شهرستانی‎

-

گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی پنجشنبه 29 مرداد 1394 14:16
گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی

گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی

-

گزارش تصویری نمایش «سال ثانیه» کارگردان: حمید پورآذری شنبه 17 مرداد 1394 11:11
گزارش تصویری نمایش «سال ثانیه» کارگردان: حمید پورآذری

گزارش تصویری نمایش «سال ثانیه» کارگردان: حمید پورآذری

-

گزارش تصویری نمایش «اطاق »498 کارگردان: کامیار صالح پور پنجشنبه 8 مرداد 1394 20:05
گزارش تصویری نمایش «اطاق »498 کارگردان: کامیار صالح پور

گزارش تصویری نمایش «اطاق »498 کارگردان: کامیار صالح پور

-

گزارش تصویری نمایش «واو» کارگردان: تینو صالحی سه شنبه 6 مرداد 1394 19:54
گزارش تصویری نمایش «واو» کارگردان: تینو صالحی

گزارش تصویری نمایش «واو» کارگردان: تینو صالحی

-

گزارش تصویری نمایش «تارتوف» کارگردان: رویا نونهالی سه شنبه 6 مرداد 1394 12:16
گزارش تصویری نمایش «تارتوف» کارگردان: رویا نونهالی

گزارش تصویری نمایش «تارتوف» کارگردان: رویا نونهالی

-

گزارش تصویری نمایش «آزادی در قفس» کارگردان: سیامک گل سرخ یکشنبه 4 مرداد 1394 19:53
گزارش تصویری نمایش «آزادی در قفس» کارگردان: سیامک گل سرخ

گزارش تصویری نمایش «آزادی در قفس» کارگردان: سیامک گل سرخ

-

گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی شنبه 3 مرداد 1394 18:02
گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی

گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی

-

گزارش تصویری نمایش «آسیدکاظم»  کارگردان: سارا داروفروش‎ پنجشنبه 1 مرداد 1394 18:48
گزارش تصویری نمایش «آسیدکاظم» کارگردان: سارا داروفروش‎

گزارش تصویری نمایش «آسیدکاظم» کارگردان: سارا داروفروش‎

-