اخبار ویژه
آزمایشگاه-متروک
انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک» 11 دی 1348
انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

پوستر نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از مهرماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه خواهد رفت، با طراحی نرگس سوداوی منتشر شد.

«آزمایشگاه متروک» مهرماه به مهرگان می‌رود 11 دی 1348
«آزمایشگاه متروک» مهرماه به مهرگان می‌رود

«آزمایشگاه متروک» مهرماه به مهرگان می‌رود

نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از اوایل خردادماه تمرین‌های خود را آغاز کرده است از مهرماه در خانه‌ نمایش مهرگان به صحنه خواهد رفت.

منصور صلواتی «آزمایشگاه متروک» را روی صحنه می‌برد 29 تیر 1398
منصور صلواتی «آزمایشگاه متروک» را روی صحنه می‌برد

منصور صلواتی «آزمایشگاه متروک» را روی صحنه می‌برد

نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی از اوایل خرداد تمرین‌های خود را آغاز کرده و قرار است به زودی به صحنه برود.