اخبار ویژه
آشيانه
درباره «آشيانه» ساخته شان دوركين / خانه‌ای از دروغ‌ها 20 آبان 1399
درباره «آشيانه» ساخته شان دوركين / خانه‌ای از دروغ‌ها

درباره «آشيانه» ساخته شان دوركين / خانه‌ای از دروغ‌ها

«آشيانه» فيلم قوي و پيچيده‌اي است كه در نگاه اول، فقط داستان زندگي خانواده‌اي است كه در محيط جديد زندگي، چيزي را كه دوست دارند پيدا نمي‌كنند و روز به روز در انزواي فزاينده فرو مي‌روند. فضايي حاكي از دورمانده‌هايي عميق‌تر و مخوف‌تر از آنچه ما به واقع با آن مواجه هستيم و به نوعي ابقا و انباشت گذشته در حال.