دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
آپولو ۱۱
معرفی بهترین مستند ۲۰۱۹ به انتخاب منتقدان 20 آبان 1398
معرفی بهترین مستند ۲۰۱۹ به انتخاب منتقدان

معرفی بهترین مستند ۲۰۱۹ به انتخاب منتقدان

جوایز مستند منتخب منتقدان برندگان خود را برگزید و به «آپولو ۱۱» ۵ جایزه داد.