اخبار ویژه
امیر-قویدل
به یاد «امیر قویدل» به مناسبت دوازدهمین سال درگذشتش/ سوار بر ترن سرنوشت در بندر مه آلود سینما 16 آبان 1400
به یاد «امیر قویدل» به مناسبت دوازدهمین سال درگذشتش/ سوار بر ترن سرنوشت در بندر مه آلود سینما

به یاد «امیر قویدل» به مناسبت دوازدهمین سال درگذشتش/ سوار بر ترن سرنوشت در بندر مه آلود سینما

«امیر قویدل» که فیلمسازی خوش قریحه و کاربلد بود متاسفانه مانند استادش «خاچیکیان» در معدودی از آثارش موفق شد توانمندی هایش را به نمایش بگذارد و اثری بیافریند که توفیقی همه جانبه بیابد.و با پایان عمر نسبتا کوتاهش (62 سال) دریغی برای سینمای ایران شد که مجالی برای خلق آثاری تاثیرگذار در دوران پختگی کاری اش نیافت.