اخبار ویژه
تبلیغات-شهری
فراموشی سهم آثار فرهنگی و هنری از تبلیغات شهری/ پیگیری مصوبه شورا 7 دی 1398
فراموشی سهم آثار فرهنگی و هنری از تبلیغات شهری/ پیگیری مصوبه شورا

فراموشی سهم آثار فرهنگی و هنری از تبلیغات شهری/ پیگیری مصوبه شورا

یک عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران مصوبه‌ای درخصوص حمایت از آثار فرهنگی و هنری دارد که باید جدی‌تر اجرای آن پیگیری شود.