دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
جشنواره منار بلغارستان
«بی‌وزنی» به جشنواره منار بلغارستان راه پیدا کرد 24 آذر 1398
«بی‌وزنی» به جشنواره منار بلغارستان راه پیدا کرد

«بی‌وزنی» به جشنواره منار بلغارستان راه پیدا کرد

«بی‌وزنی» به کارگردانی مهدی فرد قادری به دوازدهمین جشنواره منار در کشور بلغارستان راه پیدا کرد.