اخبار ویژه
جنگ-ستارگان-خیزش-اسکای-واکر
در شب سال نو «جنگ ستارگان» مردم را به سینماها کشاند 12 دی 1398
در شب سال نو «جنگ ستارگان» مردم را به سینماها کشاند

در شب سال نو «جنگ ستارگان» مردم را به سینماها کشاند

«جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» فیلمی بود که موفق شد بیشترین تماشاگران را در شب سال نوی مسیحی به سینماها بکشاند.