اخبار ویژه
خورشید-گرفتگی
دیپلم افتخار جشنواره نروژی به «خورشیدگرفتگی» رسید 29 دی 1400
دیپلم افتخار جشنواره نروژی به «خورشیدگرفتگی» رسید

دیپلم افتخار جشنواره نروژی به «خورشیدگرفتگی» رسید

فیلم کوتاه «خورشیدگرفتگی» برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش بین‌الملل جشنواره مینیمالن نروژ شد.

حضور «خورشیدگرفتگی» در جشنواره مورد تایید اسکار 4 آبان 1400
حضور «خورشیدگرفتگی» در جشنواره مورد تایید اسکار

حضور «خورشیدگرفتگی» در جشنواره مورد تایید اسکار

فیلم کوتاه «خورشیدگرفتگی» به بخش مسابقه سی‌ و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فویل ایرلند راه پیدا کرد.

«خورشید گرفتگی» در جشنواره فرانسوی 23 فروردین 1400
«خورشید گرفتگی» در جشنواره فرانسوی

«خورشید گرفتگی» در جشنواره فرانسوی

فیلم کوتاه «خورشیدگرفتگی» به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی به جشنواره‌ای در فرانسه راه پیدا کرد.