شنبه , ۲۵ فروردین, ۱۴۰۳
درباره سریال گناه فرشته
درباره سریال گناه فرشته؛ نبرد انتقام و عدالت 8 اسفند 1402
درباره سریال گناه فرشته؛ نبرد انتقام و عدالت

درباره سریال گناه فرشته؛ نبرد انتقام و عدالت

در «گناه فرشته» قرار است به میانجی بازگشایی پرونده یک قتل، پرونده قتلی دیگر در گذشته هم باز شود و با یک روایت و خوانش موازی مواجه شویم که در هم تنیده شده اما این یک بازگشایی قضایی صرف و روایت یک پرونده جنایی نیست، بلکه تصویری پازل‌گونه از فساد اقتصادی و مالی و جنایت‌های برآمده از آن است که در سطحی کلان‌تر و در بستر زد و بندهای سیاسی و بازی‌های قدرت در ساحت درام روایت می‌شود.