اخبار ویژه
دیالوگ
پرفورمنس«دیالوگ» در گالری شیرین اجرا می‌شود 5 آبان 1394
پرفورمنس«دیالوگ» در گالری شیرین اجرا می‌شود

پرفورمنس«دیالوگ» در گالری شیرین اجرا می‌شود

۴ مستند ساز بر اساس تجربیات مستندسازی خود پرفورمنسی را با عنوان «دیالوگ» در گالری شیرین اجرا می کنند.