اخبار ویژه
شارلاتان
«شارلاتان» بهترین فیلم سال چک شد/ ۶ «شیر» برای «کشور سایه» 19 اسفند 1399
«شارلاتان» بهترین فیلم سال چک شد/ ۶ «شیر» برای «کشور سایه»

«شارلاتان» بهترین فیلم سال چک شد/ ۶ «شیر» برای «کشور سایه»

جوایز آکادمی فیلم و تلویزیون جمهوری چک برندگان شیرهای ۲۰۲۱ خود را شناخت.