دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
فیلم يك فيل هنوز نشسته است
نگاهی به فيلم «يك فيل هنوز نشسته است» اثر هو بو رنجی/ به درازنای تاريخ 31 شهریور 1398
نگاهی به فيلم «يك فيل هنوز نشسته است» اثر هو بو رنجی/ به درازنای تاريخ

نگاهی به فيلم «يك فيل هنوز نشسته است» اثر هو بو رنجی/ به درازنای تاريخ

نخستين گفت‌وگوي فيلم، در فضايي غمگين و سرد، در بستري كه هيچ رنگي در آن به چشم نمي‌خورد، در دود سيگار يكي از شخصيت‌هاي اصلي محو مي‌شود تا سردي و رخوت فضا نمايان شود و خبر از تلخي مسيري بدهد كه قرار است داستان در آن پيش برود.هماهنگي خوب آغاز داستان، خانه به خانه شخصيت‌هاي اصلي ادامه پيدا مي‌كند و كم‌كم نقطه تلاقي شخصيت‌ها كه در راستاي حوادثي، به يكديگر وصل مي‌شوند سر مي‌رسد و داستان شكل پيدا مي‌كند.