پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نشست خبری فیلم آپاراتچی
فتوکال و نشست خبری فیلم «آپاراتچی» 16 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم «آپاراتچی»

فتوکال و نشست خبری فیلم «آپاراتچی»

فتوکال و نشست خبری فیلم «آپاراتچی» در پنجمین روز از جشنواره فجر برگزار شد.