یکشنبه , ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
نمایش نینوچکا
«نینوچکا» اصراری به خنداندن مخاطب ندارد/ خلق یک کمدی موقعیت 25 آبان 1398
«نینوچکا» اصراری به خنداندن مخاطب ندارد/ خلق یک کمدی موقعیت

«نینوچکا» اصراری به خنداندن مخاطب ندارد/ خلق یک کمدی موقعیت

کارگردان نمایش «نینوچکا» عنوان کرد در این نمایش قصد نداشته به هر ترتیبی مخاطبان را بخنداند بلکه آنچه برای گروه حائز اهمیت بوده است به وجود آوردن یک سری لحظات شاد است.

تکمیل فهرست بازیگران نمایش «نینوچکا» 30 مهر 1398
تکمیل فهرست بازیگران نمایش «نینوچکا»

تکمیل فهرست بازیگران نمایش «نینوچکا»

فهرست بازیگران نمایش «نینوچکا» به کارگردانی سعید داخ کامل شد.