دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
پوستر فیلم شاه کش
پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان زیباسازی تایید نشد/ امید به فروش 1 مهر 1398
پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان زیباسازی تایید نشد/ امید به فروش

پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان زیباسازی تایید نشد/ امید به فروش

مدیر شرکت پخش نمایش گستران با اشاره به اینکه پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان سینمایی تایید شده است، تاکید کرد سازمان زیباسازی شهر تهران موافق نصب این پوسترها نیست.