اخبار ویژه
گزارش-تصویری-تئاتر
گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» به کارگردانی کیانوش ایازی 29 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» به کارگردانی کیانوش ایازی

گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» به کارگردانی کیانوش ایازی

عکس‌های نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» به کارگردانی کیانوش ایازی- اجرا در تالار حافظ

گزارش تصویری- نمایش «تنهایی و تن هایی وطن هایی» به کارگردانی کیومرث مرادی 29 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «تنهایی و تن هایی وطن هایی» به کارگردانی کیومرث مرادی

گزارش تصویری- نمایش «تنهایی و تن هایی وطن هایی» به کارگردانی کیومرث مرادی

عکس های نمایش «تنهایی و تن هایی وطن هایی» به کارگردانی کیومرث مرادی- اجرا در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش ‌شاهونه 28 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش ‌شاهونه

گزارش تصویری- نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش ‌شاهونه

عکس های نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش ‌شاهونه- اجرا در تماشاخانه هامون

گزارش تصویری- نمایش «سیزده بدر» به کارگردانی: حسین میرزا محمدی	22 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «سیزده بدر» به کارگردانی: حسین میرزا محمدی

گزارش تصویری- نمایش «سیزده بدر» به کارگردانی: حسین میرزا محمدی

عکس‌های نمایش «سیزده بدر» به کارگردانی: حسین میرزا محمدی- اجرا در تماشاخانه ایرانشهر.

گزارش تصویری- نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به کارگردانی آروند دشت آرای 22 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به کارگردانی آروند دشت آرای

گزارش تصویری- نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به کارگردانی آروند دشت آرای

عکس‌های نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به کارگردانی آروند دشت آرای- اجرا در سالن اصلی تئاترشهر.

گزارش تصویری- نمایش«یادگار» به کارگردانی مهرداد کوروش نیا 20 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش«یادگار» به کارگردانی مهرداد کوروش نیا

گزارش تصویری- نمایش«یادگار» به کارگردانی مهرداد کوروش نیا

عکس های نمایش«یادگار» به کارگردانی مهرداد کوروش نیا- اجرا در سالن چهارسو تئاتر شهر.

گزارش تصویری- نمایش ساعت صفر به کارگردانی: مهدی اصغریان 17 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش ساعت صفر به کارگردانی: مهدی اصغریان

گزارش تصویری- نمایش ساعت صفر به کارگردانی: مهدی اصغریان

عکس های نمایش ساعت صفر به کارگردانی: مهدی اصغریان- اجرا در تماشاخانه ارغوان

گزارش تصویری- نمایش «انگار» به کارگردانی عباس خداقلی زاد 15 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «انگار» به کارگردانی عباس خداقلی زاد

گزارش تصویری- نمایش «انگار» به کارگردانی عباس خداقلی زاد

عکس های نمایش «انگار» به کارگردانی عباس خداقلی زاد- اجرا در خانه هنرمندان ایران.

گزارش تصویری- نمایش میدان پارلمان به کارگردانی مهسا شریفی 15 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش میدان پارلمان به کارگردانی مهسا شریفی

گزارش تصویری- نمایش میدان پارلمان به کارگردانی مهسا شریفی

عکس های نمایش میدان پارلمان به کارگردانی مهسا شریفی- اجرا در خانه هنرمندان ایران.

گزارش تصویری- نمایش عروسکی «مامان»‌ به کارگردانی الهام سلج محمودی 10 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش عروسکی «مامان»‌ به کارگردانی الهام سلج محمودی

گزارش تصویری- نمایش عروسکی «مامان»‌ به کارگردانی الهام سلج محمودی

عکس‌های نمایش عروسکی «مامان»‌ به کارگردانی الهام سلج محمودی- اجرا در سالن سایه تئاتر شهر.

گزارش تصویری- نمایش «ساسیزم» به کارگردانی عماد سالکی 8 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «ساسیزم» به کارگردانی عماد سالکی

گزارش تصویری- نمایش «ساسیزم» به کارگردانی عماد سالکی

عکس‌های نمایش «ساسیزم» به کارگردانی عماد سالکی- اجرا در تالار حافظ

گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای 3 آبان 1402
گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای

گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای

عکس‌های نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای- اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر.

گزارش تصویری- نمایش «دایره و دلقک» به کارگردانی مرتضی سخاوت 22 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «دایره و دلقک» به کارگردانی مرتضی سخاوت

گزارش تصویری- نمایش «دایره و دلقک» به کارگردانی مرتضی سخاوت

نمایش «دایره و دلقک» به کارگردانی مرتضی سخاوت- اجرا در سالن شماره 2 پردیس تئاتر شهرزاد

گزارش تصویری- نمایش «شبیه خون» به کارگردانی محمد حاتمی 20 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «شبیه خون» به کارگردانی محمد حاتمی

گزارش تصویری- نمایش «شبیه خون» به کارگردانی محمد حاتمی

عکس‌های نمایش «شبیه خون» به کارگردانی محمد حاتمی- اجرا در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی علیرضا حاجی بابایی 20 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی علیرضا حاجی بابایی

گزارش تصویری- نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی علیرضا حاجی بابایی

عکس‌های نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی علیرضا حاجی بابایی- اجرا در تالار مولوی

گزارش تصویری- نمایش «کانال» به کارگردانی مرتضی فروزان‌فر 17 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «کانال» به کارگردانی مرتضی فروزان‌فر

گزارش تصویری- نمایش «کانال» به کارگردانی مرتضی فروزان‌فر

عکس‌های نمایش «کانال» به کارگردانی مرتضی فروزان‌فر- اجرا در سالن شماره یک عمارت ارغوان

گزارش تصویری- نمایش «شقیقه های ملتهب» به کارگردانی محمدرضا سجادیان 16 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «شقیقه های ملتهب» به کارگردانی محمدرضا سجادیان

گزارش تصویری- نمایش «شقیقه های ملتهب» به کارگردانی محمدرضا سجادیان

عکس های نمایش «شقیقه های ملتهب» به کارگردانی محمدرضا سجادیان- اجرا در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران.

گزارش تصویری- نمایش «محاکات قبر» به کارگردانی فرزاد امینی 15 مهر 1402
گزارش تصویری- نمایش «محاکات قبر» به کارگردانی فرزاد امینی

گزارش تصویری- نمایش «محاکات قبر» به کارگردانی فرزاد امینی

عکس های نمایش «محاکات قبر» به کارگردانی فرزاد امینی- اجرا در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «کابوس‎های شازده اجباری» به کارگردانی افشین زمانی 27 شهریور 1402
گزارش تصویری- نمایش «کابوس‎های شازده اجباری» به کارگردانی افشین زمانی

گزارش تصویری- نمایش «کابوس‎های شازده اجباری» به کارگردانی افشین زمانی

عکس های نمایش «کابوس‎های شازده اجباری» به کارگردانی افشین زمانی- اجرا در سالن 2 تماشاخانه شهرزاد

گزارش تصویری- نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» به کارگردانی مجید شکری 27 شهریور 1402
گزارش تصویری- نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» به کارگردانی مجید شکری

گزارش تصویری- نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» به کارگردانی مجید شکری

عکس های نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» به کارگردانی مجید شکری- اجرا در سالن سایه تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش «لحظه ها و همیشه» به کارگردانی کمال هاشمی 7 شهریور 1402
گزارش تصویری- نمایش «لحظه ها و همیشه» به کارگردانی کمال هاشمی

گزارش تصویری- نمایش «لحظه ها و همیشه» به کارگردانی کمال هاشمی

عکس های نمایش «لحظه ها و همیشه» به کارگردانی کمال هاشمی- اجرا در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

گزارش تصویری- نمایش «زیگموند» به کارگردانی مهرداد کورش نیا 7 شهریور 1402
گزارش تصویری- نمایش «زیگموند» به کارگردانی مهرداد کورش نیا

گزارش تصویری- نمایش «زیگموند» به کارگردانی مهرداد کورش نیا

عکس های نمایش «زیگموند» به کارگردانی مهرداد کورش نیا- اجرا در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایشنامه خوانی «کرگدن» 23 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایشنامه خوانی «کرگدن»

گزارش تصویری- نمایشنامه خوانی «کرگدن»

مجموعه نمایشنامه خوانیِ نمایشنامه «کرگدن» نوشته اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس نامدار رومانیایی به کارگردانی کیوان کثیریان طی ۵ شب با چهار ترجمه متفاوت در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران و در ساعت ۱۹ در حال برگزاری است.

گزارش تصویری- نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی 17 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی

گزارش تصویری- نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی

عکس‌های نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی- اجرا در تماشاخانه سنگلج

گزارش تصویری- نمایش «شب روی سنگفرش خیس » به کارگردانی میکائیل شهرستانی 17 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «شب روی سنگفرش خیس » به کارگردانی میکائیل شهرستانی

گزارش تصویری- نمایش «شب روی سنگفرش خیس » به کارگردانی میکائیل شهرستانی

عکس‌های نمایش «شب روی سنگفرش خیس » به کارگردانی میکائیل شهرستانی- اجرا در تماشاخانه سنگلج

گزارش تصویری- نمایش «نویسنده مرده است » به کارگردانی بهنام شرفی 3 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «نویسنده مرده است » به کارگردانی بهنام شرفی

گزارش تصویری- نمایش «نویسنده مرده است » به کارگردانی بهنام شرفی

عکس های نمایش «نویسنده مرده است » به کارگردانی بهنام شرفی- اجرا در سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «آخرین سه شنبه سال » به کارگردانی الهام شعبانی 3 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «آخرین سه شنبه سال » به کارگردانی الهام شعبانی

گزارش تصویری- نمایش «آخرین سه شنبه سال » به کارگردانی الهام شعبانی

عکس های نمایش «آخرین سه شنبه سال » به کارگردانی الهام شعبانی- اجرا در سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «چه» به کارگردانی مهران رنجبر 1 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «چه» به کارگردانی مهران رنجبر

گزارش تصویری- نمایش «چه» به کارگردانی مهران رنجبر

عکس های نمایش «چه» به کارگردانی مهران رنجبر- اجرا در تماشاخانه ایرانشهر- سالن استاد سمندریان

گزارش تصویری- نمایش «داری اونجا چی کار می کنی؟ » به کارگردانی آریو راقب کیانی 1 مرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «داری اونجا چی کار می کنی؟ » به کارگردانی آریو راقب کیانی

گزارش تصویری- نمایش «داری اونجا چی کار می کنی؟ » به کارگردانی آریو راقب کیانی

عکس های نمایش «داری اونجا چی کار می کنی؟ » به کارگردانی آریو راقب کیانی-اجرا در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان.

گزارش تصویری- نمایش «سایه روشن » به کارگردانی سعیده آجربندیان 28 تیر 1402
گزارش تصویری- نمایش «سایه روشن » به کارگردانی سعیده آجربندیان

گزارش تصویری- نمایش «سایه روشن » به کارگردانی سعیده آجربندیان

عکس های نمایش «نمایش سایه روشن » به کارگردانی سعیده آجربندیان- اجرا در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش «خانم» به کارگردانی تینا بخشی 14 تیر 1402
گزارش تصویری- نمایش «خانم» به کارگردانی تینا بخشی

گزارش تصویری- نمایش «خانم» به کارگردانی تینا بخشی

عکس های نمایش «خانم» به کارگردانی تینا بخشی- اجرا در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان

گزارش تصویری- نمایش «بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری 30 خرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری

گزارش تصویری- نمایش «بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری

گزارش تصویری- نمایش «بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری- اجرا در سالن چهارسوی تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی 30 خرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی

گزارش تصویری- نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی

گزارش تصویری- نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی- اجرا در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش «قصه های در گوشی» به کارگردانی حسین ‌حیدری ‌پور 30 خرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «قصه های در گوشی» به کارگردانی حسین ‌حیدری ‌پور

گزارش تصویری- نمایش «قصه های در گوشی» به کارگردانی حسین ‌حیدری ‌پور

گزارش تصویری- نمایش «قصه های در گوشی» به کارگردانی حسین ‌حیدری ‌پور، اجرا در سالن سایه تئاتر شهر.

گزارش تصویری- نمایش «زوج ناجور» به کارگردانی محمدحسین پیوندی 30 خرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «زوج ناجور» به کارگردانی محمدحسین پیوندی

گزارش تصویری- نمایش «زوج ناجور» به کارگردانی محمدحسین پیوندی

گزارش تصویری- نمایش «زوج ناجور» به کارگردانی محمدحسین پیوندی

گزارش تصویری- نمایش «اسم» به کارگردانی بهزاد ‌ترابی 30 خرداد 1402
گزارش تصویری- نمایش «اسم» به کارگردانی بهزاد ‌ترابی

گزارش تصویری- نمایش «اسم» به کارگردانی بهزاد ‌ترابی

عکس های نمایش اسم به کارگردانی بهزاد ترابی، اجرا در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران

گزارش تصویری- نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی 19 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی

گزارش تصویری- نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی

عکس های نمایش «کافه کات» به کارگردانی حسین کیانی- اجار در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی سیما تیرانداز 18 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی سیما تیرانداز

گزارش تصویری- نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی سیما تیرانداز

عکس های نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی سیما تیرانداز - اجرا در تماشاخانه نوفل لوشاتو

گزارش تصویری- نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان ‌محمودی 18 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان ‌محمودی

گزارش تصویری- نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان ‌محمودی

عکس های نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان ‌محمودی - اجرا در سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر

گزارش تصویری- نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان ‌پیر ‌دل 17 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان ‌پیر ‌دل

گزارش تصویری- نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان ‌پیر ‌دل

عکس های نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان ‌پیر ‌دل- اجرا در تماشاخانه نوفل لوشاتو

گزارش تصویری- نمایش «مرگ در زمستان» به کارگردانی حامد ‌شیخی 17 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش «مرگ در زمستان» به کارگردانی حامد ‌شیخی

گزارش تصویری- نمایش «مرگ در زمستان» به کارگردانی حامد ‌شیخی

عکس های نمایش «مرگ در زمستان» به کارگردانی حامد ‌شیخی- اجرا در تماشاخانه نوفل لوشاتو

گزارش تصویری- نمایش « لئوناردو داوودنژاد» به کارگردانی حسین ‌کشفی ‌اصل 17 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش « لئوناردو داوودنژاد» به کارگردانی حسین ‌کشفی ‌اصل

گزارش تصویری- نمایش « لئوناردو داوودنژاد» به کارگردانی حسین ‌کشفی ‌اصل

عکس های نمایش « لئوناردو داوودنژاد» به کارگردانی حسین ‌کشفی ‌اصل- اجرا در سالن ‌استاد ‌انتظامی خانه ‌هنرمندان ‌ایران

گزارش تصویری- نمایش موزیکال «هفت خان اسفندیار» به کارگردانی حسین پارسایی 17 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش موزیکال «هفت خان اسفندیار» به کارگردانی حسین پارسایی

گزارش تصویری- نمایش موزیکال «هفت خان اسفندیار» به کارگردانی حسین پارسایی

عکس های نمایش موزیکال «هفت خان اسفندیار» به کارگردانی حسین پارسایی- اجرا در تالار وحدت

گزارش تصویری- نمایش معرکه در معرکه به کارگردانی سیاوش ‌طهمورث 4 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش معرکه در معرکه به کارگردانی سیاوش ‌طهمورث

گزارش تصویری- نمایش معرکه در معرکه به کارگردانی سیاوش ‌طهمورث

عکس های نمایش معرکه در معرکه به کارگردانی سیاوش ‌طهمورث- اجرا در سالن ‌استاد ‌سمندریان تماشاخانه ایرانشهر.

گزارش تصویری- نمایش کابوس های آنکه نمی‌میرد به کارگردانی امیرحسین ‌طاهری 4 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش کابوس های آنکه نمی‌میرد به کارگردانی امیرحسین ‌طاهری

گزارش تصویری- نمایش کابوس های آنکه نمی‌میرد به کارگردانی امیرحسین ‌طاهری

عکس های نمایش کابوس های آنکه نمی‌میرد به کارگردانی امیرحسین ‌طاهری- اجرا در سالن اصلی تالار مولوی.

گزارش تصویری- نمایش باغ آلبالو به کارگردانی میکاییل شهرستانی 4 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش باغ آلبالو به کارگردانی میکاییل شهرستانی

گزارش تصویری- نمایش باغ آلبالو به کارگردانی میکاییل شهرستانی

عکس های نمایش باغ آلبالو به کارگردانی میکاییل شهرستانی- اجار در سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر.

گزارش تصویری- نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی 3 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی

گزارش تصویری- نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی

عکس های نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی- اجرا در تالار اصلی تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش مردمان خشمگین به کارگردانی ایرج افشاری اصل 3 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش مردمان خشمگین به کارگردانی ایرج افشاری اصل

گزارش تصویری- نمایش مردمان خشمگین به کارگردانی ایرج افشاری اصل

عکس های نمایش مردمان خشمگین به کارگردانی ایرج افشاری اصل- اجرا در تالار چهارسو تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش لانگ شات به کارگردانی محمدرضا مالکی 3 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش لانگ شات به کارگردانی محمدرضا مالکی

گزارش تصویری- نمایش لانگ شات به کارگردانی محمدرضا مالکی

عکس های نمایش لانگ شات به کارگردانی محمدرضا مالکی- اجرا در تالار سایه تئاتر شهر

گزارش تصویری- نمایش دل لرزه به کارگردانی مجتبی لاله زاری 3 اردیبهشت 1402
گزارش تصویری- نمایش دل لرزه به کارگردانی مجتبی لاله زاری

گزارش تصویری- نمایش دل لرزه به کارگردانی مجتبی لاله زاری

عکس های نمایش دل لرزه به کارگردانی مجتبی لاله زاری- اجرا در کارگاه نمایش تئاتر شهر