جمعه , ۲۲ تیر, ۱۴۰۳
گزارش تصویری تئاتر
گزارش تصویری- نمایش «مونوپلژی » به کارگردانی علی حاجی ملاعلی 15 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «مونوپلژی » به کارگردانی علی حاجی ملاعلی

گزارش تصویری- نمایش «مونوپلژی » به کارگردانی علی حاجی ملاعلی

گزارش تصویری- نمایش «مونوپلژی » به کارگردانی علی حاجی ملاعلی

گزارش تصویری- نمایش «پناه کاه»» به کارگردانی فرید قادرپناه 14 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «پناه کاه»» به کارگردانی فرید قادرپناه

گزارش تصویری- نمایش «پناه کاه»» به کارگردانی فرید قادرپناه

گزارش تصویری- نمایش «پناه کاه»» به کارگردانی فرید قادرپناه

گزارش تصویری- «کنسرت تئاتر رومئو ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار 14 تیر 1401
گزارش تصویری- «کنسرت تئاتر رومئو ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار

گزارش تصویری- «کنسرت تئاتر رومئو ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار

گزارش تصویری- «کنسرت تئاتر رومئو ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار

گزارش تصویری- نمایش «جنون جنین جن زده»» به کارگردانی شادی ‌اسدپور 14 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «جنون جنین جن زده»» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «جنون جنین جن زده»» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «جنون جنین جن زده»» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «لکانطه»» به کارگردانی ساقی عطایی و علی اصغری 14 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «لکانطه»» به کارگردانی ساقی عطایی و علی اصغری

گزارش تصویری- نمایش «لکانطه»» به کارگردانی ساقی عطایی و علی اصغری

گزارش تصویری- نمایش «لکانطه»» به کارگردانی ساقی عطایی و علی اصغری

گزارش تصویری- نمایش «دیگران» به کارگردانی رحمان خوب زاده 13 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «دیگران» به کارگردانی رحمان خوب زاده

گزارش تصویری- نمایش «دیگران» به کارگردانی رحمان خوب زاده

گزارش تصویری- نمایش «دیگران» به کارگردانی رحمان خوب زاده

گزارش تصویری- نمایش «تلفات»» به کارگردانی علیرضا معروفی 13 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «تلفات»» به کارگردانی علیرضا معروفی

گزارش تصویری- نمایش «تلفات»» به کارگردانی علیرضا معروفی

گزارش تصویری- نمایش «تلفات»» به کارگردانی علیرضا معروفی

گزارش تصویری- نمایش «کروات زیبا» به کارگردانی زهرا کتیرایی 13 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «کروات زیبا» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «کروات زیبا» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «کروات زیبا» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «هاگاکوره»» به کارگردانی امیر اخلاقی 12 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «هاگاکوره»» به کارگردانی امیر اخلاقی

گزارش تصویری- نمایش «هاگاکوره»» به کارگردانی امیر اخلاقی

گزارش تصویری- نمایش «هاگاکوره»» به کارگردانی امیر اخلاقی

گزارش تصویری- نمایش «نرفتن» به کارگردانی حامد جلالی فراهانی و مجتبی واشیان 12 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «نرفتن» به کارگردانی حامد جلالی فراهانی و مجتبی واشیان

گزارش تصویری- نمایش «نرفتن» به کارگردانی حامد جلالی فراهانی و مجتبی واشیان

گزارش تصویری- نمایش «نرفتن» به کارگردانی حامد جلالی فراهانی و مجتبی واشیان

گزارش تصویری- نمایش «عنوان موقت: براش»» به کارگردانی نرگس هاشم پور 12 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «عنوان موقت: براش»» به کارگردانی نرگس هاشم پور

گزارش تصویری- نمایش «عنوان موقت: براش»» به کارگردانی نرگس هاشم پور

گزارش تصویری- نمایش «عنوان موقت: براش»» به کارگردانی نرگس هاشم پور

گزارش تصویری- نمایش «اطلاع ثانوی»» به کارگردانی مینا میرزاآقا 8 تیر 1401
گزارش تصویری- نمایش «اطلاع ثانوی»» به کارگردانی مینا میرزاآقا

گزارش تصویری- نمایش «اطلاع ثانوی»» به کارگردانی مینا میرزاآقا

گزارش تصویری- نمایش «اطلاع ثانوی»» به کارگردانی مینا میرزاآقا

گزارش تصویری- نمایش «مائوزر»» به کارگردانی پارسا گلدار 31 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «مائوزر»» به کارگردانی پارسا گلدار

گزارش تصویری- نمایش «مائوزر»» به کارگردانی پارسا گلدار

گزارش تصویری- نمایش «مائوزر»» به کارگردانی پارسا گلدار

گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری 30 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری

گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری

گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری

گزارش تصویری- نمایش «پروین»» به کارگردانی حسین کیانی 28 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «پروین»» به کارگردانی حسین کیانی

گزارش تصویری- نمایش «پروین»» به کارگردانی حسین کیانی

گزارش تصویری- نمایش «پروین»» به کارگردانی حسین کیانی

گزارش تصویری- نمایش «دیو و دلبر»» به کارگردانی ماهان حیدری 26 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «دیو و دلبر»» به کارگردانی ماهان حیدری

گزارش تصویری- نمایش «دیو و دلبر»» به کارگردانی ماهان حیدری

گزارش تصویری- نمایش «دیو و دلبر»» به کارگردانی ماهان حیدری

گزارش تصویری- نمایش «شب بخیر مادر»» به کارگردانی احسان ‌حسین خانی 26 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «شب بخیر مادر»» به کارگردانی احسان ‌حسین خانی

گزارش تصویری- نمایش «شب بخیر مادر»» به کارگردانی احسان ‌حسین خانی

گزارش تصویری- نمایش «شب بخیر مادر»» به کارگردانی احسان ‌حسین خانی

گزارش تصویری- نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» بر اساس کارگردانی زند یاد جعفر والی 23 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» بر اساس کارگردانی زند یاد جعفر والی

گزارش تصویری- نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» بر اساس کارگردانی زند یاد جعفر والی

گزارش تصویری- نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» بر اساس کارگردانی زند یاد جعفر والی

گزارش تصویری- نمایش «شام آخر»» به کارگردانی مسعود دلخواه 21 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «شام آخر»» به کارگردانی مسعود دلخواه

گزارش تصویری- نمایش «شام آخر»» به کارگردانی مسعود دلخواه

گزارش تصویری- نمایش «شام آخر»» به کارگردانی مسعود دلخواه

گزارش تصویری- نمایش «زنی در دو چهره»» به کارگردانی پندار اکبری 18 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «زنی در دو چهره»» به کارگردانی پندار اکبری

گزارش تصویری- نمایش «زنی در دو چهره»» به کارگردانی پندار اکبری

گزارش تصویری- نمایش «زنی در دو چهره»» به کارگردانی پندار اکبری

گزارش تصویری- نمایش «دیدار کاملا اتفاقی»» به کارگردانی فاطیما سرلک 17 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «دیدار کاملا اتفاقی»» به کارگردانی فاطیما سرلک

گزارش تصویری- نمایش «دیدار کاملا اتفاقی»» به کارگردانی فاطیما سرلک

گزارش تصویری- نمایش «دیدار کاملا اتفاقی»» به کارگردانی فاطیما سرلک

گزارش تصویری- نمایش «گره گاه»» به کارگردانی پیمان چراغی 17 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «گره گاه»» به کارگردانی پیمان چراغی

گزارش تصویری- نمایش «گره گاه»» به کارگردانی پیمان چراغی

گزارش تصویری- نمایش «گره گاه»» به کارگردانی پیمان چراغی

گزارش تصویری- نمایش «اسب های انباری»» به کارگردانی رضا کرمی زاده 16 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «اسب های انباری»» به کارگردانی رضا کرمی زاده

گزارش تصویری- نمایش «اسب های انباری»» به کارگردانی رضا کرمی زاده

گزارش تصویری- نمایش «اسب های انباری»» به کارگردانی رضا کرمی زاده

گزارش تصویری- نمایش «دویست و بیست و دو»» به کارگردانی علی شایع 16 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «دویست و بیست و دو»» به کارگردانی علی شایع

گزارش تصویری- نمایش «دویست و بیست و دو»» به کارگردانی علی شایع

گزارش تصویری- نمایش «دویست و بیست و دو»» به کارگردانی علی شایع

گزارش تصویری- نمایش «یه روز دیگه»» به کارگردانی نادیا فرجی 16 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «یه روز دیگه»» به کارگردانی نادیا فرجی

گزارش تصویری- نمایش «یه روز دیگه»» به کارگردانی نادیا فرجی

گزارش تصویری- نمایش «یه روز دیگه»» به کارگردانی نادیا فرجی

گزارش تصویری- نمایش «مخاطب»» به کارگردانی جابر رمضانی 12 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «مخاطب»» به کارگردانی جابر رمضانی

گزارش تصویری- نمایش «مخاطب»» به کارگردانی جابر رمضانی

گزارش تصویری- نمایش «مخاطب»» به کارگردانی جابر رمضانی

گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی 7 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «مکبث»» به کارگردانی علی کوزه گر 7 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «مکبث»» به کارگردانی علی کوزه گر

گزارش تصویری- نمایش «مکبث»» به کارگردانی علی کوزه گر

گزارش تصویری- نمایش «مکبث»» به کارگردانی علی کوزه گر

گزارش تصویری- نمایش «بهشت حکیم الله»» به کارگردانی ویدا موسوی 7 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «بهشت حکیم الله»» به کارگردانی ویدا موسوی

گزارش تصویری- نمایش «بهشت حکیم الله»» به کارگردانی ویدا موسوی

گزارش تصویری- نمایش «بهشت حکیم الله»» به کارگردانی ویدا موسوی

گزارش تصویری- نمایش «هیولای چوبی» به کارگردانی حامد شایسته 4 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «هیولای چوبی» به کارگردانی حامد شایسته

گزارش تصویری- نمایش «هیولای چوبی» به کارگردانی حامد شایسته

در این نمایش که در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه است علی حیدری، جمشید ‌بهادری، نسترن نعمتی، امیر ‌موذنی، پدرام گوهرنیا، آمیتا سیرانی، حسین تبریزی، کیان مهربان، محمدرضا مشیری، سارا لطفی، محمدرضا محمدی، سارا محمدی و امیر محمد صیادی به ایفای نقش می پردازند

گزارش تصویری- نمایش «عمارت قدیمی» به کارگردانی سعید داخ 4 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «عمارت قدیمی» به کارگردانی سعید داخ

گزارش تصویری- نمایش «عمارت قدیمی» به کارگردانی سعید داخ

مهرداد طهماسبی، هلن نقی‌لو، فاطمه یونسی، ساینا رضا نژاد، عماد آلبوشوکه، سودا همرنگ، احسان راد ،میچکا خدابنده لو ، زهرا سزاوار، شادی سعیدخو، درسا مهری، الیاس بهرامی، محمدرضا شجاعی بازیگران این نمایش هستند ک در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ایست.

گزارش تصویری- نمایش «نصفه شبی » به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی 2 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «نصفه شبی » به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی

گزارش تصویری- نمایش «نصفه شبی » به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی

در این نمایش رامین ناصر نصیر و مهسا ایرانیان به ایفای نقش می پردازند.

گزارش تصویری- نمایش «درس بی پایان‌» به کارگردانی میلاد نیک آبادی 2 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «درس بی پایان‌» به کارگردانی میلاد نیک آبادی

گزارش تصویری- نمایش «درس بی پایان‌» به کارگردانی میلاد نیک آبادی

در این نمایش آوا تدین، مرتضی حسین‌زاده، سجاد حمیدیان، شبنم دادخواه، دنیز دانش، کورش دانشور و طاهره هزاوه به ایفای نقش می پردازند.

گزارش تصویری- نمایش «باغ » به کارگردانی حسن معجونی 2 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «باغ » به کارگردانی حسن معجونی

گزارش تصویری- نمایش «باغ » به کارگردانی حسن معجونی

در این نمایش وحید آقاپور، برنا انصاری، رضا بهبودی، داود پژمان فر، مهسا جمشیدی، هدیه حسینی نژاد، مازیار سیدی، آوا شریفی، کتایون طلایی، زینب عباسی، هومن کیایی، فرزانه میدانی به ایفای نقش می‌پردازند.

گزارش تصویری- نمایش «داغ ننگ » به کارگردانی فرهاد شنتیایی 2 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «داغ ننگ » به کارگردانی فرهاد شنتیایی

گزارش تصویری- نمایش «داغ ننگ » به کارگردانی فرهاد شنتیایی

گزارش تصویری- نمایش «داغ ننگ » به کارگردانی فرهاد شنتیایی

گزارش تصویری- نمایش «موضوع چیه؟» به کارگردانی مارین ون هولک 26 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «موضوع چیه؟» به کارگردانی مارین ون هولک

گزارش تصویری- نمایش «موضوع چیه؟» به کارگردانی مارین ون هولک

گزارش تصویری- نمایش «موضوع چیه؟» به کارگردانی مارین ون هولک

گزارش تصویری- نمایش «بودن» به کارگردانی مرتضی ‌جلیلی ‌دوست 25 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «بودن» به کارگردانی مرتضی ‌جلیلی ‌دوست

گزارش تصویری- نمایش «بودن» به کارگردانی مرتضی ‌جلیلی ‌دوست

گزارش تصویری- نمایش «بودن» به کارگردانی مرتضی ‌جلیلی ‌دوست

گزارش تصویری- نمایش «تجربه های اخیر» به کارگردانی حسین کشفی اصل 20 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «تجربه های اخیر» به کارگردانی حسین کشفی اصل

گزارش تصویری- نمایش «تجربه های اخیر» به کارگردانی حسین کشفی اصل

گزارش تصویری- نمایش «تجربه های اخیر» به کارگردانی حسین کشفی اصل

گزارش تصویری- نمایش «صامت» به کارگردانی امیر ‌بهاور ‌اکبرپور ‌دهکردی 13 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «صامت» به کارگردانی امیر ‌بهاور ‌اکبرپور ‌دهکردی

گزارش تصویری- نمایش «صامت» به کارگردانی امیر ‌بهاور ‌اکبرپور ‌دهکردی

گزارش تصویری- نمایش «صامت» به کارگردانی امیر ‌بهاور ‌اکبرپور ‌دهکردی

گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر 11 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی 27 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی

گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی

گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی

گزارش تصویری- نمایش «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی 25 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی

گزارش تصویری- نمایش «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی

گزارش تصویری- نمایش «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی

گزارش تصویری- نمایش «شب شک» به کارگردانی امیرحسین ‌بریمانی 22 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «شب شک» به کارگردانی امیرحسین ‌بریمانی

گزارش تصویری- نمایش «شب شک» به کارگردانی امیرحسین ‌بریمانی

گزارش تصویری- نمایش «شب شک» به کارگردانی امیرحسین ‌بریمانی

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور 15 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان 13 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان

گزارش تصویری- نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان

گزارش تصویری- نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان

گزارش تصویری- نمایش «بچه» به کارگردانی افسانه ماهیان 1 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «بچه» به کارگردانی افسانه ماهیان

گزارش تصویری- نمایش «بچه» به کارگردانی افسانه ماهیان

گزارش تصویری- نمایش «بچه» به کارگردانی افسانه ماهیان

گزارش تصویری- نمایش «بی حسی موضعی» به کارگردانی فرهنگ روشنی 23 اسفند 1400
گزارش تصویری- نمایش «بی حسی موضعی» به کارگردانی فرهنگ روشنی

گزارش تصویری- نمایش «بی حسی موضعی» به کارگردانی فرهنگ روشنی

گزارش تصویری- نمایش بی حسی موضعی به کارگردانی فرهنگ روشنی

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور 22 اسفند 1400
گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «بی خوابی» به کارگردانی سعید هاشمی پور

گزارش تصویری- نمایش «مستخدم» به کارگردانی سهند ‌خیرآبادی 11 دی 1400
گزارش تصویری- نمایش «مستخدم» به کارگردانی سهند ‌خیرآبادی

گزارش تصویری- نمایش «مستخدم» به کارگردانی سهند ‌خیرآبادی

گزارش تصویری- نمایش «مستخدم» به کارگردانی سهند ‌خیرآبادی

گزارش تصویری- نمایش «توفان» به کارگردانی مصطفی کوشکی 14 اسفند 1400
گزارش تصویری- نمایش «توفان» به کارگردانی مصطفی کوشکی

گزارش تصویری- نمایش «توفان» به کارگردانی مصطفی کوشکی

گزارش تصویری- نمایش «توفان» به کارگردانی مصطفی کوشکی