نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات خانه تئاتر به دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۶ موکول شد.

چارسو پرس: پس از جلسه فوق‌العاده امروز چهارشنبه 26اردیبهشت ماه هیئت مدیره خانه تئاتر، با توجه به لزوم درج آگهی برگزاری مجمع در روزنامه رسمی بین  10 تا 20 روز پیش از برگزاری انتخابات برای قانونی بودن مجمع، نوبت دوم مجمع عمومی به ساعت 17:30 شنبه دوازدهم خرداد ماه در سالن اصلی تئاتر شهرموکول شد.