نمایش "رومولیت" با تغییرات در اجرا و گروه بازیگری بار دیگر بروی صحنه می رود.
پایگاه خبری تئاتر: نمایش "رومولیت" به نویسندگی مصطفا کوشکی و کارگردانی مشترک مصطفا کوشکی و هستی حسینی که در دور اول اجراهای خود در تئاتر مستقل تهران با ۵۰ اجرای موفق میزبان بیش از ۱۰ هزار تماشاگر بوده است، بار دیگر در آبان ماه ۹۷ بروی صحنه تئاتر مستقل تهران می رود.
گفتنی است اسامی بازیگرانِ جدید و آغاز زمان پیش فروش بلیت بزودی اعلام خواهد شد.