تماشاخانه پالیز پس از بسته شدن به سبب مشکلات ملکی به زودی در ملکی جدید بازگشایی می‌شود.
پایگاه خبری تئاتر: تماشاخانه پالیز با مدیریت فرامرز پالیزدار چندی پیش به سبب مشکل این مجموعه با مالکان بنا تعطیل شد. البته این ملک قرار است به زودی با عنوان تماشاخانه سپند بازگشایی شود. اما خانواده پالیزدار قرار است به زودی تماشاخانه پالیز را در ملکی جدید واقع در خیابان ملک افتتاح کند. خبرها نیز حاکی از تمرین برخی گروه‌ها در این مجموعه است. اطلاعاتی از ابعاد و ظرفیت این مجموعه منتشر نشده است.