قیمت بلیت سینماهای مدرن و پردیسهای سینمایی در روزهای عادی ۱۵ هزار تومان و روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ هزار تومان و روزهای سه شنبه ۱۰ هزار تومان تعیین شده است
پایگاه خبری تئاتر: غلامرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش)  درباره قیمت جدید بلیت سینماها در سال ۹۸ که از ابتدای فروردین اعمال می‌شود، گفت: قیمت بلیت در سینماهای مدرن و پردیس‌های سینمایی در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۱۳ هزار تومان، پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۱۸ هزار تومان و روز سه‌شنبه ۹ هزار تومان خواهد بود. که به این قیمت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: قیمت بلیت سینماهای ممتاز در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۱۱ هزار تومان، روزهای سه‌شنبه ۷ هزار تومان و روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل ۱۳ هزار تومان است که به این قیمت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد. فرجی افزود: قیمت بلیت سینماهای درجه یک در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۹ هزار تومان، روزهای سه‌شنبه (نیم‌بها) ۵۵۰۰ هزار تومان و پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل ۱۱ هزار تومان خواهد بودکه به این مبلغ ۹ درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد. وی افزود: قیمت بلیت در سینماهای درجه دو نیز در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه حداکثر ۷ هزار تومان، روزهای سه‌شنبه (نیم‌بها) ۵ هزار تومان و پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل ۱۰ هزار تومان تعیین شده است که به این مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. بر اساس اعلام سخنگوی شورای صنفی نمایش؛ قیمت بلیت سینماهای مدرن و پردیس‌های سینمایی در روزهای عادی ۱۵ هزار تومان و روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ هزار تومان و روزهای سه‌شنبه ۱۰ هزار تومان، قیمت بلیت سینماهای ممتاز در روزهای عادی حداکثر ۱۳ هزار تومان و روزهای پنجشنبه جمعه و تعطیل ۱۵ هزار تومان و روزهای سه‌شنبه ۸ هزار تومان خواهد بود و قیمت بلیت سینماهای درجه یک در روزهای عادی حداکثر ۱۰ هزار تومان و در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ هزار تومان و روزهای سه‌شنبه ۷ هزار تومان می‌شود.