اعضای هیات داوری بخش مسابقه ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» معرفی شدند.
پایگاه خبری تئاتر: هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید»، اعضای هیات داوری بخش مسابقه ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» از کشورهای آلمان، سوئد و ایران، معرفی شدند. گابریل رودریگز، انوشیروان مسعودی، علی اتحاد، ماهایا پطروسیان، شیوا مقانلو و آیدا فیض جعفری از کشورهای آلمان، سوئد و ایران، داوری بخش مسابقه ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» را برعهده گرفتند. هفتمین جشنواره مستقل فیلم «خورشید»، شامل بخش های مسابقه فیلم مستقل تجربه گرا، مسابقه ویدیوآرت، مروری بر سینمای تجربی آلمان و بخش ویژه بازآفرینی شهری به دبیری مهدی یارمحمدی، ۸ الی ۱۱ مهر ماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
  • نویسنده :
  • منبع :