مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی شد و علی‌اکبر صفی پور مدیرعامل قبلی بنیاد رودکی، به عنوان مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری منصوب شد.

پایگاه خبری تئاتر: مهدی افضلی مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و علی‌اکبر صفی پور مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری طی احکامی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند . احکام این مدیران در جلسه شورای مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا شد و معارفه شدند

سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با تبریک سال تحصیلی و گرامیدشت هفته دفاع مقدس گفت: حضور علی اکبر صفی پور با سوابق و تجربه هایی که در بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و همچنین سوابق آموزشی که دارد می تواند نوید روزهای پویاتری را برای آموزش هنر داشته باشد و امیدواریم رونق مضاعف دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در دو سال اخیر، تقویت شود. مهدی افضلی نیز که در این سال ها در مؤسسه توسعه هنرهای معاصر برای توسعه و ایجاد فرصت هایی برای هنر تلاش کرده اند و امیدواریم در بنیاد فرهنگی و هنری رودکی نیز برای رونق و پویایی بیشتر هنر تلاش کنند. همچنین از مرتضی نیک نژاد که در سه ماه اخیر، سرپرستی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری را برعهده داشته و امور را با آرامش و موفقیت پیش برد، قدردانی می کنم.

علی‌اکبر صفی پور در این جلسه گفت: خوشبختانه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی امروز، با سه سال گذشته که وارد بنیاد شدم متفاوت است و مساله بدهی بنیاد حل شده است. بنابراین فرصت بیشتری برای برنامه ریزی و تقویت تعامل های بیرونی و ارتقای کیفی برنامه ها فراهم است. بنیاد رودکی از ظرفیت های جدی فرهنگ و هنر است و هرچه پویاتر باشد، فرهنگ هنر در کشور تقویت خواهد شد. به هر ترتیب از اینکه فرصتی فراهم شد و وزیر محترم و معاون محترم هنری اعتماد کردند تا در حوزه آموزش که مورد علاقه ام است، فعالیت کنم، خرسندم و امیدوارم بتوانم برنامه ها و امور را به نحو بهتر در حوزه آموزش پیش برم.

مهدی افضلی مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در این جلسه گفت: بنیاد فرهنگی هنری رودکی از مهمترین مراکز فرهنگ و هنر است که در این سال ها بر اساس اساسنامه و با جدیت فعالیت کرده است و امیدواریم با تعامل بیشتر، فرصت های مناسب تری برای هنر فراهم شود و با همفکری و تعامل، حوزه های تخصصی هنری، مسیر برای ارتقای کیفی فعالیت های هنری فراهم شود. من از خدمات آقای صفی پور در این مدت که با جدیت تلاش کرد، تشکر می کنم و سعی می کنم با استفاده از ظرفیت های قانونی و اساسنامه بنیاد و مجموعه بنیاد و نیروی انسانی آن به عنوان سرمایه ای مهم، فرصت و امکان بیشتری برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های هنری فراهم شود.