پنج سینماگر به اعضای شورای رده بندی سنی فیلم های سینمایی اضافه شدند.

پایگاه خبری تئاتر: پوران درخشنده، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، بهروز شعیبی و سیدروح الله حجازی سینماگرانی هستند که از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی به عنوان اعضای جدید شورای رده بندی سنی فیلم های سینمایی انتخاب شدند.

هیاتی مرکب از شخصیت های آشنا با فیلم و سینما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه در کنار این سینماگران رده بندی سنی فیلم های سینمایی را عهده دار هستند.

  • نویسنده :
  • منبع :