فراخوان سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: اعظم راودراد دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران عنوان کرد: فراخوان این دوره همچنان متعهد به سینمای ایران است و تمام پژوهش های مرتبط با سینمای ایران، داوری می‌شوند.

وی افزود: در این دوره با توجه به آن که تصویری برای برنامه ریزی مسیر پژوهش برای پژوهشگران از سال گذشته ایجاد شده، همچنان محورهای دوره گذشته برقرار هستند اما محوری با عنوان نقش و جایگاه صاحب‌نظران رشته‌های مختلف علمی در ارتقای سینمای ایران اضافه شده است.

دبیر جایزه اظهار داشت: در این دوره جایزه جانبی نخواهیم داشت و پژوهش های بصری به عنوان بخش اصلی در فرایند داوری قرار خواهند گرفت. به این ترتیب در این دوره به چهارگونه پژوهش و یک مرکز پژوهشی جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به دوره زمانی دریافت آثار پژوهشگران اعلام کرد: آغاز ثبت نام و تکمیل فرم درخواست شرکت در این دوره از سوم مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان همین خواهد بود.

  • نویسنده :
  • منبع :