آمار فروش تازه فیلم‌های سینمایی در هفته دو مهر نشان می‌دهد که فیلم «ماجرای نیمروز؛ رد خون » بیشترین فروش را داشته است.

پایگاه خبری تئاتر: آمار فروش هفته دوم مهر 98 اعلام شد و پیشتازی «ماجرای نیمروز؛ رد خون در اکران پاییز» و «درخونگاه» «سال دوم دانشکده من» را جا گذاشت.

* ایده اصلی: 3 میلیارد و 900 میلیون تومان/ 8 هفته
* قصر شیرین:3 میلیارد و 550میلیون تومان/10 هفته
* قسم: 3 میلیارد تومان/ 9هفته
* ماجرای نیمروز؛ رد خون: 1 میلیارد و 800میلیون تومان/1 هفته
* کلوب همسران: 1 میلیارد و 400 میلیون تومان/ 2 هفته
* روسی: 940 میلیون تومان/ 6 هفته
* مردی بدون سایه: 824 میلیون تومان/2 هفته
* شاه‌کش 800 میلیون تومان/ 2 هفته
* چاقی: 320 میلیون تومان/5 هفته
* شکستن همزمان بیست استخوان:250 میلیون تومان/4 هفته
* کروکودیل/ 240 میلیون تومان/3هفته
* درخونگاه: 105 میلیون تومان/ 2 روز
* سال دوم دانشکده من: 49 میلیون تومان/ 2 روز