شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه موافقت کرد.

پایگاه خبری تئاتر: فیلمنامه های «شیرجه بزرگ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی و نویسندگی کریم لک زاده، «آبادان یازده ۶۰» به تهیه‌کنندگی حسن کلامی، کارگردانی و نویسندگی مهرداد خوشبخت، «تی تی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آیدا پناهنده و نویسندگی مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری و «پیچ» به تهیه‌کنندگی حسن علیمردانی، کارگردانی و نویسندگی علی خامه پرست موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.