جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی، پرفروش ترین و کم فروش ترین فیلم ها منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی برای علاقه مندان منتشر شد. «شبی که ماه کامل شد» در ۱۳۵ روز اکران؛ ۱۹میلیارد و ۴۰۰میلیون «سرخپوست» در ۱۳۵ روز اکران؛ ۱۴میلیارد و ۹۲۰میلیون «ایکس لارج» در ۱۱۴ روز اکران؛ ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون «ایده اصلی» در ۷۲ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۱۰۰میلیون «ماجرای نیمروز: رد خون» در ۲۳ روز اکران؛ ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون «کلوپ همسران» در ۳۰ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون «تپلی و من» در ۸۶ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۸۲۰میلیون «مردی بدون سایه» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۱۰میلیون «مسخره باز» در ۹ روز اکران؛ ۱میلیارد و۲۵۰میلیون «شاه کش» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۰میلیون «درخونگاه» در ۱۶ روز اکران؛ ۹۰۰ میلیون «سال دوم دانشکده من» در ۱۶ روز اکران؛ ۵۸۰میلیون «پیلوت» در ۲۳ روز اکران؛ ۵۰۰میلیون «کروکودیل» در ۳۰ روز اکران؛ ۳۴۰میلیون «برمودا» در ۵۱ روز اکران؛ ۴۶میلیون