فاطمه ذوالقدر تاکید کرد مجلس هیچگاه به مقوله اکران نشدن فیلم «خانه پدری» ورود نکرده است و قرار نیست جلوی اکران فیلمی را بگیرد.

پایگاه خبری تئاتر: فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این باره گفت: «سیاست وزارت ارشاد این است که فیلم‌هایی که پیش‌تر پروانه ساخت و مجوز نمایش گرفتند با اصلاحات کوچک اکران شوند، به هر حال برای ساخت تمام این فیلم‌ها هزینه شده است و قرار نیست هزینه به فیلمسازان برنگردد.»

ذوالقدر با تاکید بر اینکه مجلس تاکنون به مقوله اکران نشدن این فیلم ورود نکرده است، گفت: «تاکنون کمیسیون فرهنگی مجلس، به این ماجرا ورود نکرده است و حتی اگر مخالفتی هم با فیلم وجود داشته باشد، نظر شخصی افراد بوده و موضع رسمی کمیسیون فرهنگی نیست.»

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «قرار نیست جلوی اکران فیلم گرفته شود و دست کم مجلس قرار نیست در این باره اقدام کند. هر شخصی مختار است درباره هر فیلم اظهار نظر کند اما قرار نیست فشارها باعث اکران نشدن فیلمی شود.»