فیلم خانه پدری با دستور دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.

پایگاه خبری تئاتر: خبر توقیف فیلم خانه پدری به دستور دادسرای فرهنگ‌و رسانه مورد تایید قرار گرفت. فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری که سال‌ها مجوز اکران عمومی دریافت نکرده بود طی روزهای گذشته در برخی سینماها و با محدودیت سنی به نمایش در آمده بود.