طبق گفته همسر ابراهیم آبادی، این بازیگر پیشکسوت همچنان در کما است

پایگاه خبری تئاتر: همسر ابراهیم آبادی؛ بازیگر پیشکسوت گفت: در حال حاضر آبادی در کما به سر برده و هیچ دستوری از مغز وی صادر نمی شود، البته وی به هیچ عنوان ضایعه مغزی نداشته است، بلکه به دلیل به کما رفتن در حال حاضر مغز دستوری صادر نمی کند. اینکه بگوییم همسرم دچار مرگ مغزی شده به هیچ وجه اینطور نیست. وی افزود: وضعیت همسرم نسبت به چند روز گذشته تغییری نداشته و وی همچنان در کما به سر می برد.

  • نویسنده :
  • منبع :