تماشاخانه سنگلج سه شنبه ۱۴ آبان اجرا ندارد.

پایگاه خبری تئاتر: نمایش «جمعه کشی» به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل خلج به دلیل مصادف شدن با شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) در روز سه شنبه ۱۴ آبان‌ در تماشاخانه سنگلج اجرا نمی شود. نمایش «جمعه کشی» از روز چهارشنبه ۱۵ آبان‌ماه هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج میزبان تماشاگران می شود.