کانون کارگردانان سینما اکران مجدد فیلم خانه پدری را به کیانوش عیاری تبریک گفت.

پایگاه خبری تئاتر: با آغاز مجدد اکران فیلم «خانه پدری»، تعدادی از اعضای کانون کارگردانان با حضور در سر صحنه سریال «۸۷ متر» در کنار کیانوش عیاری (رئیس این کانون) اکران مجدد این فیلم را جشن گرفتند. محسن امیریوسفی، رضا درمیشیان، اصغر نعیمی و سعید خانی در کنار عوامل سریال «۸۷ متر» بازگشت «خانه پدری» به سینماها را به کیانوش عیاری تبریک گفتند.