سینمای ما که همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کرده اکنون در شرایط سخت تری قرار گرفته و بعد از این باید شاهد پیامدهای افزایش بنزین بر اقتصاد و صنعت سینما بود و اضافه شدن واژه جدید «سینمای بنزینی» به ادبیات سینمایی کشور!

پایگاه خبری تئاتر: افزایش قیمت بنزین و حوادث بعد از آن، تنها سینماها را یک هفته در محاق و انزوا نبرد، بعد از این باید منتظر تاثیرات و پیامدهای این گرانی بر صنعت سینما و مناسبات آن بود. پیش از این صحبت از سینمای نفتی بود که اشاره به سینمای رانتی و دولتی داشت و اکنون به نظر می رسد باید منتظر سینمای بنزینی باشیم. به این معنا که گران بودن بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک، تاثیرات خود را بر تولید و مصرف فیلم به عنوان یک کالای سینمایی و فرهنگی خواهد گذاشت.

پیش از این بحث بر سر این بود که یکی از عوامل مهم ریزش مخاطب سینما و اینکه مردم کمتر به سینما می روند، افزایش قیمت بلیت است، اکنون باید افزایش قیمت بنزین را دست کم به عنوان یک عامل واسطه ای و غیر مستقیم در ریزش و بحران مخاطب سینما لحاظ کرد. چه بسا تماشاگری که برای سینما رفتن به جیب خود نگاه می کند اکنون باید در کنار محاسبه هزینه سینما با توجه به قیمت بلیت، هزینه سوخت خودرو را هم به آن اضافه کند به ویژه در کلان شهرهایی مثل تهران که با وجود ترافیک سنگین، سینما رفتن با خودروی شخصی با بنزین ۳ هزارتومانی، هزینه مضاعفی را روی دست تماشاگر می گذارد و ممکن است او را از تماشای فیلم در سالن سینما با توجه به سنگین بودن هزینه ایاب و ذهاب آن، منصرف کند.

هرچقدر که قیمت کالاهای اساسی در جامعه افزایش می یابد، کالاهای فرهنگی و هنر از سبد خانوار کمتر شده و حتی حذف می شود. این مساله صرفا تاثیر گرانی بنزین در مصرف یک محصول سینمایی بود، باید ردپای این گرانی را در تولیدات سینمایی هم محاسبه کرد. به این معنا که قطعا افزایش قیمت بنزین، هزینه تولید فیلم را هم بیشتر می کند. خودروهایی که بازیگران و عوامل فیلم را برای انتقال بر سر لوکیشن جا به جا می کنند یا انتقال عوامل و ابزارهای فیلمسازی از یک لوکیشن به یک لوکیشن دیگر که گاهی با مسافت جغرافیایی زیادی هم همراه است قطعا به مصرف سوخت بنزین بیشتری نیازمند است و این به شکل مستقیم بر هزینه تولید فیلم تاثیر می گذارد. به شکل غیر مستقیم نیز تاثیر قیمت بنزین در بالا رفتن لوازم و تجهیزات فنی فیلمسازی و بالطبع گران تر درآمدن هزینه تولید تاثیر گذاشته و در نهایت به افزایش دستمزدهای عوامل فیلم هم منجر می شود.

سینمای ما که همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کرده اکنون در شرایط سخت تری قرار گرفته و بعد از این باید شاهد پیامدهای افزایش بنزین بر اقتصاد و صنعت سینما بود و اضافه شدن واژه جدید «سینمای بنزینی» به ادبیات سینمایی کشور!