مدیرعامل خانه سینما در قالب پیامی از پیگیری وزیر ارشاد در پیشگیری از تغییر در نظام مالیاتی تشکر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: منوچهر شاهسواری، مدیر عامل خانه سینما در پیامی از همدلی سیدعباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر و قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش و کوشش داهیانه و همدلانه حضرتعالی و ریاست محترم سازمان سینمایی در پیگیری درخواست به حق جامعه فرهنگ و هنر و پیشگیری از تغییر نظام معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر را ارج می‌نهیم. بی شک توجه حضرتعالی به این امر مهم حکایت از درک درست شما از وضعیت معیشتی و اشتغال این جامعه نجیب و صبور است. توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به جامعه فرهنگ و هنر از درگاه ایزد متعال خواهانیم.

منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما